-ใช้ปูรองพื้นบ่อน้ำ ไม่ว่าจะเป็นบ่อเล็กหรือใหญ่เพื่อรองรับและเก็บน้ำเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินได้ และพลาสติกปูบ่อมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดอีกด้วย -ใช้ปูรองบ่อดินเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถนำไปทำ บ่อดินปศุสัตว์ สำหรับทำการเกษตรกรรม และยังดูแลทำความสะอาดได้ง่าย -ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการก่อสร้างได้ด้วย เช่น นำไปรองพื้นก่อนการเทพื้นคอนกรีตตามสถานที่ก่อสร้างใช้กันฝนและกันความชื้นให้สิ่งของต่าง ๆ ได้อีกด้วย