About

พลาสติกแผ่นเนื้อ PE คลุมเห็ด และ พลาสติกคลุมหน้าดิน เป็นพลาสติกชนิดเดียวกัน แต่ต่างกันตรงหน้าที่การใช้งานเท่านั้น ดังนั้นคุณสมบัติของ พลาสติกชนิดนี้ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น หากใช้ในด้านการเพาะปลูกโดยเฉพาะเห็ดฟาง มันจะช่วยกักเก็บความชื้น และ ควบคลุมอุณหภูมิ ระหว่างที่เพาะปลูก. หากนำไปใช้งานในการคลุมดินหรือคลุมหน้าดิน เพื่อป้องกันวัชพืชที่ไม่ต้องการขึ้นมารบกวนพืชผักในการเพาะปลูกและยังช่วยในการขยายตัวของจุลินทรีย์ในดินเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเพาะปลูกของเกษตรกร.

Specifications

Brand (ยี่ห้อ)Lion Brand
Available Width (หน้ากว้าง)1.4, 2 m
Available Thickness (ความหนา)0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10 mm
Available Length (ความยาว)27 yds, 54 yds, 62 yds, 67 yds, 71 yds
Color (สี)Clear/Black (ใส/ดำ)

For more information please contact us.

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรถติดต่อเรา