About

ถุงร้อน เนื้อ PP ใส ทนความร้อนได้ดี ใช้สำหรับ บรรจุอาหาร และ สิ่งของ ได้ตามต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความต้องการ

Specifications

ขนาดที่ผลิต และ น้ำหนักที่บรรจุ ขนาดที่ผลิต และ น้ำหนักที่บรรจุ
3 x 5 = 200 g **** 7 x 11 = 500 g
3.5 x 6 = 200 g ****8 x 12 = 500 g
4 x 6 = 500 g9 x 14 = 500 g
4.5 x 7 = 500 g10 x 15 = 500 g
5 x 8 = 500 g12 x 18 = 500 g
5 x 9 = 500 g14 x 22 = 500 g
6 x 9 = 500 g16 x 26 = 500 g
6 x 10 = 500 g18 x 28 = 500 g
6 x 11 = 500 g20 x 30 = 500 g
6 x 12 = 500 g24 x 42 = 1 kg ****
30 x 50 = 1 kg ****