About

ถุงหิ้วบางเกรด A- ตราภูเขาส้ม ใช้สำหรับ บรรจุสิ่งของ ตามต้องการ มีความเหนียว

Specifications

ถุงหิ้ว เกรด A-

ขนาดที่ผลิต น้ำหนักและการบรรจุ 40 kg ต่อ ลูก
6 x 11 500 g
6 x 14 500 g
8 x 16 500 g
9 x 18 500 g
12 x 20 500 g
12 x 26 500 g
15 x 30 500 g ** บรรจุ 30 kg ต่อ ลูก
18 x 36 500 g ** บรรจุ 30 kg ต่อ ลูก