เรื่องพลาสติกถามเรา…..ถุง พลาสติก , พลาสติแผ่น, ม้วนพลาสติก.
Donwanit makes professional-use plastic bags and supplies.


พลาสติกแบบม้วน

พลาสติก ปูบ่อ

ใช้สำหรับต้องการเก็บกะน้ำ เพื่อทำการเกษตร หรือ อุตสากรรม

พลาสติกคลุมดิน , พลาสติกคลุมเห็ด

ใช้เพื่อคลุมดิน เพื่อป้องกันวัชพืชที่ไม่ต้องการมารบกวน ในขบวนการเพาะปลูก / ช่วยเก็บความชื้นของหน้าดินไม่ให้ถูกทำลาย

พลาสติกคลุมเห็ด ชนิดสีใส , พลาสติกกันซึม ชนิดสีใส

ใช้เพื่อประกอบการเพาะปลูก และยังช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิของผลผลิต

ถุงพลาสติกใช้ทั่วไป

ถุง หูหิ้ว ตรารถไฮเทค

ใช้ บรรจุสิ่งของ

ถุง ร้อน ใส ตรา สิงห์ ( LION BRAND )

ใช้บรรจุอาหาร

ถุงขยะดำ ชนิด หนา ตรา ม้าห้อยกระดิ้ง

ใช้บรรจุขยะ