-ใช้ปูรองพื้นบ่อน้ำ

ไม่ว่าจะเป็นบ่อเล็กหรือใหญ่เพื่อรองรับและเก็บน้ำเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินได้ และพลาสติกปูบ่อมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดอีกด้วย


-ใช้ปูรองบ่อดินเลี้ยงสัตว์น้ำ

สามารถนำไปทำ บ่อดินปศุสัตว์ สำหรับทำการเกษตรกรรม และยังดูแลทำความสะอาดได้ง่าย


-ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการก่อสร้างได้ด้วย

เช่น นำไปรองพื้นก่อนการเทพื้นคอนกรีตตามสถานที่ก่อสร้างใช้กันฝนและกันความชื้นให้สิ่งของต่าง ๆ ได้อีกด้วย


No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *